“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Coaching

Coaching in organisaties

Organisatieveranderingen raken uw gehele organisatie. Deze verandertrajecten vragen daarom een zorgvuldige aanpak. Het vereist aandacht en begeleiding om uw medewerkers op een juiste wijze hierin mee te nemen. ProAM kan vanuit verschillende invalshoeken bekijken welke veranderstrategie en stijl het beste bij uw organisatie past om het beoogde resultaat te behalen. Naast het succesvol implementeren van uw organisatieveranderingen, streeft ProAM naar acceptatie binnen alle lagen van uw organisatie.

Hiervoor dient ProAM inzage te krijgen in uw organisatie en medewerkers. Een survey kan gedaan worden in de vorm van een kwantitatief- en/of kwalitatief deel. De persoonlijke interviews richten zich op verschillende interventiemethodieken. In de volgende vier coachingsbenaderingen worden voorbeelden gegeven om een idee te geven wat de interventies inhouden, deze zijn: client-centered benadering, cognitieve benadering, gedragsbenadering en systeembenadering. Voor meer informatie, kunt u op een van deze interventiemethodieken klikken.

Coaching is voor ProAM een win-win van geven en ontvangen, welke gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, autonomie, betrokkenheid, respect en plezier!