“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Coaching

Cognitieve benadering

De cognitieve benadering is een krachtige interventie om mensen inzicht te geven over hun cognitieve vermogen. Door onder andere hun gedachten inzichtelijk te maken, kunnen mensen anders omgaan met hun belemmerende gedachten en eventueel zichzelf (intrinsiek) veranderen naar meer gewenste gedachten.

De filosoof Immanuel Kant (1804) geeft hiervan een mooi voorbeeld. Zijn cognitieve therapie bestaat uit vier fasen, te weten: 1. Ik zie een tijger (perceptie). 2. Ik denk dat ik in gevaar ben (cognitief). 3. Ik voel angst (gevoelens of emoties). 4. Ik ren (gedrag). Hij stelt hiermee dat gedachtes het gedrag kunnen bepalen. Als iemand een tijger ziet, behoeft op dat moment nog geen gevaar of angst te zijn. Door conditionering kan men toch een bepaalde mate van angst voelen bij het zien van een tijger.

Het Kantian's uitgangspunt is dat een cognitieve benadering niet het leven kan beheersen van een mens, maar wel het denken over het leven zelf.