“Leven vanuit innerlijke kracht met plezier!”

Coaching

Systeembenadering

Een systeembenadering noopt ons om het lineaire denken achterwege te laten. Het is zinloos om alleen het gedrag te begrijpen van uw medewerkers in isolement van het systeem van uw organisatie. Het doel van deze benadering is om inzicht te krijgen, welke rollen uw medewerkers in samenwerkingsverbanden hebben. Hierop kunnen zowel uw medewerkers en coach anticiperen om naar het gewenste resultaat te gaan.

Om een voorbeeld te gegeven van het gezinstherapiemodel van Bruce Peltier (2010), zijn de systemen (ouders) en subsystemen (kinderen). Als deze doorvertaald worden naar het bedrijfsleven, dan is bijvoorbeeld de CEO de vader, de Chief of Operations de moeder en de medewerkers de kinderen. De kinderen hebben geheel andere interesses, geheimen of manier van praten (die veelal in de informele sfeer worden doorgegeven). In een organisatie kunnen subgroepjes ontstaan, die een geheel andere kijk hebben op wat de grote groep denkt of voelt. Veel van deze kerncomponenten van de gezinstherapiemodel benadering zullen enige herkenning geven. Het is de vraag: 'hoe uw medewerkers aligned te krijgen aan uw organisatiedoelstellingen?'.


Bron: Peltier, B. (2010). The Psychology of Executive Coaching: Theory and Application. New York: Routledge Taylor & Francis Group.